Koleje w Polsce: przewodnik po polskich kolejach

Koleje w Polsce: przewodnik po polskich kolejach

Kolej odegrała ważną rolę w rozwoju gospodarczym Polski. Pierwsza linia kolejowa została otwarta w 1886 roku i był to początek procesu industrializacji. W Polsce jest około 1400 km linii kolejowych. Większość linii kolejowych jest jednotorowa, z torami szerokotorowymi (1,435 mm) używanymi do większości przewozów towarowych i niektórych przewozów pasażerskich. Około 86 procent powierzchni Polski przecina sieć dróg utwardzonych lub autostrad. Duże miasta mają własne sieci autobusowe, które obejmują większość okolicznych przedmieść, a także większe miasta i mniejsze miejscowości. Istnieje również kilka prywatnych firm minibusowych działających na małą skalę. Transport publiczny jest szeroko stosowany w całym kraju, prawie każde miasto ma co najmniej jedną lokalną linię autobusową, a niektóre mają nawet więcej niż jedną trasę.

Historia kolei w Polsce

W Polsce pierwszą linię kolejową otwarto w Warszawie w 1872 roku, a w ślad za tym otwierano koleje w innych miastach Rzeczypospolitej, takich jak Warszawa, Lublin, Poznań i Gdynia. Pierwsza kolej na świecie została otwarta w Polsce w 1854 roku. W 1902 roku w Polsce było 2 851 kilometrów kolei, a liczba ta wzrosła do 5 239 kilometrów w 1913 roku. W okresie międzywojennym kolej doznała dużych zniszczeń podczas I i II wojny światowej. Po wojnie rozpoczęto program odbudowy kolei, ale tylko niewielka część została zrealizowana. Na początku lat 50. w Polsce istniało zaledwie 1 655 km linii kolejowych. Gwałtowny wzrost liczby pojazdów mechanicznych w kraju po II wojnie światowej otworzył drogę do nowego rozwoju kolei, doprowadzając do otwarcia w 1953 roku szerokotorowej linii kolejowej z Warszawy do Krakowa. W następnym roku linia kolejowa między Warszawą a Krakowem została zmodernizowana do standardu, podobnie jak linia między Warszawą a Berlinem. Do końca lat 60. w Polsce było około 5 tys. kilometrów linii kolejowych. Szybki rozwój transportu kolejowego utrzymywał się w kolejnych dekadach.

Ile linii kolejowych istnieje w Polsce?

Zarząd Polskich Linii Kolejowych publikuje coroczny raport zatytułowany „Koleje w Polsce w perspektywie roku …”. Przedstawia on istniejące linie kolejowe, ich długość oraz ruch na nich. Według raportu, w wyniku roku 2017 istniało 1 384 km linii kolejowych jednoszynowych, 5 812 km linii kolejowych dwutorowych, 1 881 km linii tramwajowych jednoszynowych, 27 000 km linii tramwajowych dwutorowych oraz 4 669 km linii wodnych jednoszynowych. Raport zawiera również informacje o przewożonym ruchu towarowym, liczbie przejazdów pasażerskich, liczbie zatrudnionych itp. Wynika z niego, że łączna wartość towarów przewiezionych koleją wyniosła w wyniku 2017 roku 5,16 mld zł (ok. 1,19 mld USD). Wśród towarów przewożonych koleją są m.in. węgiel, stal, materiały budowlane, produkty rolne itp. Warto wspomnieć, że łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi około 45 000 km, czyli nieco mniej niż długość Kolei Transsyberyjskiej. Jest to z pewnością jedna z najbardziej imponujących linii kolejowych na świecie.